Kullanıcı Sözleşmesi

BAYİ SÖZLEŞMESİ VE PROSEDÜRLER

MADDE 1 – GİRİŞ İşbu Sözleşme ve Prosedürler, BAYİ (BAYİ)/Kullanıcı Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu, Şartlar ve Esaslar, Gizlilik Politikası ve Şirket Ücret Planı; BAYİ/Kullanıcı ve luisbienglobal.com İnternet Hizmetleri(işbu belgede “Şirket” olarak anılmıştır) arasında mutabık kalınan bütün hususları kapsayan Sözleşmeyi (buradan itibaren “Sözleşme” olarak anılmıştır) oluşturmaktadır. Kanunlar ve iş ortamı belirli dönemlerde değiştiği için Şirket kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir anda Şirket ilke ve kurallarında değişiklik, tadilat, ilave veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşme veya bunlarda yapılan herhangi bir değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltme www.luisbienglobal.com adresindeki sitede ve BAYİlerin de kendi kişisel sayfalarında yayınlanacaktır ve ayrıca BAYİ nin Başvuruda belirtmiş olduğu e-posta adresine de gönderilecektir. Söz konusu değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltmelerin birçok farklı iletişim kanalından BAYİYe bildiriliyor olması nedeniyle hiçbir BAYİ; söz konusu değişiklik, tadilat,